Innehåll 2020 - tävlingspärm

Artikel-ID: GYM0701

289 SEK

Varav. moms: (16.36 SEK)
Den samlade inlagan för tävlingspärmen för dig som tränare, ledare eller
domare inom truppgymnastik. Inlagan innehåller följande aktuellt gällande
reglementen, i A5 format:

- Tekniskt reglemente
- Tävlingsbestämmelser
- Nationellt bedömningsreglemente inklusive bilagor
- Bedömningsunderlag
- Redskapsreglemente
- Swedish version of TeamGym CoP (version 1.2) inklusive bilagor

Innehåller inlaga och pärmregister.

Regler och reglementen för nivåtävlingar 7-9 finns ej med i denna upplaga

1 x Pärmregister till Tävlingspärm