Metodik i handredskap

Artikel-ID: GYM0606

250 SEK

Varav. moms: (50 SEK)
Handredskapsboken är en bok som innehåller grunder i handredskapsteknik
för redskapen rep, tunnband, boll, käglor och band. Boken vänder sig till
idrottsledare för barn och ungdomar både inom och utanför
gymnastikrörelsen. Boken kan används som en grund för att lära sig om
handredskap och kan även finnas som ett komplement till
Gymnastikförbundets kurser inom Rytmisk Gymnastik. På högskolor och
folkhögskolor där gymnastik ingår i utbildningen hoppas vi att boken
ska
användas som kursmaterial och även finnas som en uppslagsbok eller idébank
för ledare och lärare.
Boken är uppdelad i två avsnitt: Grundträning och Specialträning. För
barngrupper, i förskolor och yngre barn lämpar sig grundträningen väl, dels
som allmän rörelseträning dels som grund inför övningar med handredskap.

Avsnittet om Specialträning tar upp den specifika träningen med handredskap
(rep, tunnband, boll, käglor och band) och kan användas i både skola och
förening. Övningsvalet omfattar grundläggande träning.

Boken är en reviderad och utvecklas utgåva.