Stora ledarrekryteringspak

Artikel-ID: GYM0548

400 SEK

Varav. moms: (22.64 SEK)
Behöver din förening ledare?
Detta paket ger er stöd i ert arbete med att ta fram långsiktiga och
effektiva arbetsformer att rekrytera nya ledare till föreningen. Detta
paket innehåller en mängd material för att stödja arbetet med
ledarrekrytering. Materialet riktar sig i främsta hand mot
organisationsledare (ex. styrelsemedlemmar, valberedning eller
kommitté/sektionsledamöter) men är givetvis ett mycket användbart verktyg
för alla ledare i en förening. Vill ni använda detta material i en lärgrupp
kontakta ert Sisu-distrikt.

Paketet innehåller:
- Häftet "Ledarrekrytering"- som innehåller tips, idéer och användbara meto
der för hur föreningen ska kunna arbeta på ett effektivt sätt med
ledarrekrytering. Ett antal frågeställningar finns att använda som
underlag för givande diskussioner.

- Tre olika flyers - att använda vid rekrytering. "Valberedning - en
nyckelfunktion", "Utveckla verksamheten!" och "Vill du bli ledare?". Dessa
flyers tydliggör och beskriver det aktuella uppdraget och dess mervärden.
- Memorykort - en lekfull metod för att tydliggöra aktuella begrepp.
- En rekryteringsplan i A3-format - som ger er en tydlig översyn över
föreningens egen rekryteringsprocess.
- Två olika arbetsaffischer - "Vår förening i nuläge" och "Vår förenings
önskade läge".
- Åsiktskort från SISU Idrottsutbildarna - användbara värderingskort där
deltagare i arbetsgruppen får möjlighet att ta ställning.
- Boken "Ledare i fokus" från SISU Idrottsutbildarna - som lyfter olika
aspekter utifrån att skaffa, vårda och behålla ledare

1 x Ledarrekryterings häfte
1 x Beggrepskort
1 x Vår förenings önskade läge affisch
1 x Vår förening i nuläge affisch
1 x Rekryteringsplan
1 x Ledare i fokus
1 x Åsiktskort Sisu