Hjälpledarutbildning handledarmaterial

Artikel-ID: GYM0557

200 SEK

Varav. moms: (11.32 SEK)
Handledarmaterial för den som ska leda utbildningen Hjälpledare - Ledare på
gång. En utbildning för föräldrar eller yngre som vill
bli hjälpledare/ledarassistenter. Alla ledare som har god erfarenhet och är
utbildade med minst "Baskurs-barn och ungdom" kan genom sin förening
eller sitt distrikt leda denna utbildning. Utbildningen omfattar 10
lektionstimmar á 45 minuter. Här ingår handledarmaterial samt deltagarhäfte.
Deltagarmaterial finns separat här i butiken och beställs till alla
kursdeltagare.