Hjälpledarutbildning deltagarmaterial

Artikel-ID: GYM0558

150 SEK

Varav. moms: (8.49 SEK)
Deltagarmaterial till utbildningen "Hjälpledare - Ledare på gång". En
utbildning som riktar sig till föräldrar och unga ledare (från 13 år) som
önskar en enkel första ledarutbildning och bli vad som ofta kallas
hjälpledare eller ledarassistent. Utbildningen ger en bra grund för att
kunna hjälpa en mer erfaren ledare vid gymnastikträning i barn och
ungdomsgrupper. Utbildningen kan arrangeras genom föreningen eller
distriktsförbundet med en utvald handledare som ansvarig. Utbildningen
omfattar 10 lektionstimmar á 45 minuter.