Metodik & teknik i matta och hopp

Artikel-ID: GYM0607

225 SEK

Varav. moms: (12.74 SEK)
Metodik & teknik i matta och hopp är en grundbok och ett uppslagsverk i
redskapen matta och hopp. Materialet är gjort för dig som är
gymnastikledare eller idrottslärare. Boken innehåller ett stort
övningsförråd från enkla till avancerade övningar. Respektive övning byggs
upp successivt med både metodiska och tekniska tips. Övningarna illustreras
med många pedagogiska illustrationer och bilder. Det finns också
instruktioner för hur du som ledare bäst "passar" deltagarna i olika
övningar. Boken är på 80 sidor i A4- format och ingår som en del i
Gymnastikförbundets grundutbildningar.