Metodik i redskap

Artikel-ID: GYM0608

250 SEK

Varav. moms: (14.15 SEK)
I denna bok får du som är ledare ett brett spektrum av övningar med olika
gymnastikredskap t.ex räck, ringar, bom, barr, linor och ribbstolar.
Övningsförslagen stimulerar och utvecklar en god grundträning hos barn och
ungdomar och riktar sig främst till ledare inom Gymnastikförbundet och
lärare inom skolans olika stadier. Boken är uppdelad i två delar - en
grunddel och en fortsättningsdel. Grunddelen består av övningar som tränar
olika motoriska färdigheter för barn 6 - 12 år. Fortsättningsdelen ger en
första inblick i hur man kan träna gymnastik i bom, bygelhäst, ringar,
barr och räck i kvinnlig respektive manlig artistisk gymnastik.